Privacy Policy

In de uitoefening van mijn werk als Tapas for Professionals-coach ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’.

Je persoonsgegevens worden door mij verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of doordat je deze zelf aan mij verstrekt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?
 • Om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je informatie te kunnen bezorgen
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig
Om welke persoonsgegevens gaat het?
 • Identificatiegegevens zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening
Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?
 • Jouw persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. De maximale bewaartermijn van jouw persoonsgegevens bedraagt drie jaar.
Worden je persoonsgegevens gedeeld met derden?
 • Je persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hoe kan je je recht laten gelden?
 • Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:
  • Op te vragen en in te kijken
  • Te (laten) wijzigen
  • Te (laten) schrappen
 • Elke vraag tot wijziging of schrapping volg ik zo snel mogelijk op en ten minste binnen 30 kalenderdagen. Elk verzoek kan ingediend worden via het contactformulier met vermelding van voor- en achternaam, e-mailadres, welke wijziging je wil doorvoeren of je wil dat je persoonsgegevens geschrapt worden.
Hoe bescherm ik jouw persoonsgegevens?
 • Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
 • Mocht je toch de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of mochten er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan zeker contact via egonhuygen.tapas@gmail.com.