Over mezelf

Portret

Dag beste bezoeker

Blij dat je even binnenspringt en je teen in het water dipt om te voelen of het niet te koud is. En als je zo weer verder gaat, wens ik je alvast het allerbeste en wie weet tot ziens.

Of wacht, je kan ook even blijven hangen zodat ik je kan vertellen hoe intrigerend en plezant het is om je talenten te (her)ontdekken en ze de sporen te geven, met je handen stevig aan de teugels, in alle vier de windrichtingen. Alhoewel die reis niet altijd makkelijk is, schrijf je met de inzichten die het je geeft steeds een positief verhaal.

Ik ben Egon Huygen en coördinator sociale dienstverlening aan de Karel de Grote Hogeschool. Van 2016 tot 2018 nam ik deel aan een leiderschapstraject met Marc Debisschop van TapasCity (tapascity.com). Ik was meteen ingenomen door zijn visie, ongebreideld enthousiasme en diepe expertise in hoe talenten en passies te ontsluiten. Tapas werd een geweldige inspiratiebron. Ik ging er onmiddellijk mee aan de slag met ons team van hulpverleners. We brachten in kaart wat ieder van ons drijft om te doen wat we doen, we keken naar de match met waar de organisatie voor staat en bepaalden de gemeenschappelijke waarden en normen die ons binden. Talentgesprekken vervingen functioneringsgesprekken, elk teamlid kreeg zijn Tapas for Professionals-profiel als roadmap naar meer Tapas op en in het werk, ik houd Tapasgesprekken voor wie wil en er nood aan heeft… Dat alles maakt dat de hulpverleners veel meer in hun talentgebieden worden ingezet, zelf opportuniteiten aandragen, buiten hun comfortzone durven treden en zo meer aansluiting vinden bij hun talenten.

Een logische volgende stap was dan ook om me verder te verdiepen en te bekwamen in het Tapas-gedachtegoed en in 2021 de accreditatie ‘Tapas for Professionals’ te halen. Ik wil immers ook naast mijn beroepsleven aan de hogeschool mensen de kracht van hun Tapas laten ontdekken. En zo schrijf ik verder aan mijn verhaal… en wie weet misschien samen aan het jouwe.

Hartelijke groet

Egon