Jobcoaching met Tapas

Tapas in het kort


Man staat op de uitkijk en probeert zicht te krijgen op de situatie

Tapas is de samensmelting van TAlent en PASsie, door TapasCity (Tapascity.com) gedefinieerd als

‘het unieke vermogen om de dingen sneller, beter en met minder inspanning te kunnen doen dan anderen’

‘de energiebron die je talent blijvend in beweging houdt’

‘Het Tapas-gedachtegoed houdt het geloof in dat elk individu beschikt over een unieke combinatie van talenten die hem of haar energie (passie) kunnen geven waarmee men zich kan onderscheiden binnen een organisatie.’

Tapas voor Professionals


Collega's in de spotlight

Tapas voor Professionals is een methode voor talentontwikkeling binnen de werkcontext die door TapasCity (Tapascity.com) ontwikkeld werd in samenwerking met ontwikkelingspsychologen, pedagogen en professoren in de psychometrie, wiskunde en statistiek.

Door middel van een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst komt een persoonlijk Tapas voor Professionals profiel naar voren. Aan de basis ligt de overtuiging dat mensen vanuit hun persoonlijke talenten, energie en inner drive, de dingen altijd beter en sneller zullen doen. Het profiel verklaart ‘de deelgebieden van de talenten die jouw persoonlijke focus zijn, de valkuilen die (misschien) de toegang naar jouw talenten versperren en het geeft je inzichten in concrete manieren om dagelijks jouw talenten werkelijk in te kunnen zetten op de werkvloer’.

De interpretatie van het resultaat vormt de basis van een feedbackgesprek waarin we dieper ingaan op je talentgebieden. We bespreken welke vaardigheden jij inzet zodat je versneld, met enthousiasme en energie naar je talenten wordt gestuwd. We nemen verder jouw controlemechanismen onder de loep die je inzet bij controleverlies of bij hoge mate van stress en die mogelijk de toegang tot je talenten blokkeren.

De meerwaarde van Tapas is dat elk van deze drie elementen met hun verschillende onderdelen in een volgorde worden gezet. Daardoor krijg je een heel duidelijk beeld van wat jouw voorkeurwerkproces en -omgeving is om tot inzet van je talenten te komen. Je ziet bovendien in hoeverre ze voor jou herkenbaar zijn én ze jou energie geven of kosten en je leert begrijpen waarom dat zo is.

Je zal – misschien verrassend – merken dat talenten die voor jou minder of niet herkenbaar zijn toch energie kunnen geven, mocht je er in je job op aangesproken worden en een nieuwe wereld kunnen openen. Het leuke is dat je zo leert welke basisvoorwaarden voor jou noodzakelijk zijn om jouw talenten te kunnen ontplooien in je werk en welke oplossingsmogelijkheden je hebt om ermee aan de slag te gaan als dat op dit moment niet zo zou zijn.

In heel dit proces kijken we verder naar wie jij bent of wil zijn in wat je professioneel doet. Wat is het belang van jouw normen en waarden, hoe ga je om met feedback, hoe evalueer je jezelf, hoe sterk is de verbinding die je voelt voor de organisatie waarvoor je werkt… en wat is het effect daarvan op de ontwikkeling van je talenten en dus je jobtevredenheid? Ook op die vragen zoeken we een antwoord.

Dit traject is een heel persoonlijk traject, op maat. Ik werk in een onbevangen sfeer en op basis van gelijkwaardigheid: jij bent expert over jezelf, ik ben expert in de analyse van het profiel en samen ontsleutelen we de inzichten die daarin verscholen liggen.